Menüüde raportid

TAI 2018 aasta aprillis avaldatud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) laste rasvumise seire uuringust selgus, et iga neljas 1. klassi laps Eestis on ülekaalus või rasvunud.  Lasteaedade menüüd sisaldavad olulisel määral valget rafineeritud suhkrut ja jahu, mis on WHO sõnul põhilised tervisehädade põhjustaja TOP 3 haiguste nimistus: II astme diabeet, rasvumine, südame- ja veresoonkonna haigused. Kohalikuks probleemiks on  võrgustikupõhise koostöö puudumine omavalitsuste, MTÜde ja põllumajandustootjate vahel, mis tooks puhta täisväärtusliku toidu lasteaedade, koolide ja kodude toidulauale.

Pärnu maakonna koolisööklate külastus 2023/2024 õppeaastal

Pärnumaa Arenduskeskuse ja Tervise Arengu Instituudi tööplaani raames külastati 2024. aasta kevadel Pärnu maakonna koolisööklaid. Analüüsiti Sindi Gümnaasiumi ja Vändra Gümnaasiumi kahe nädala menüüsid, kus käidi kohapea ka toitu maitsmas. 

Tutvu raportiga SIIT

Pärnu linna koolisööklate külastus 2023/2024 õppeaastal

Pärnumaa Arenduskeskus viis koostöös Pärnu Linnavalitsuse ja Terviseametiga läbi Pärnu Linna kahe koolisöökla külastuse, seda Tervise Arengu Instituudi (TAI) 2023 tegevuskava raames. Koolisööklate külastuste eesmärk oli hinnata pakutava koolitoidu kvaliteeti ja vastavust kehtestatud normidele. Soov oli arutada haridusasutustega kokkade koolitusvajadust ja edasist koostööd linna ning maakonna tervisedendajate toel. 

2023. aasta sügisel tutvus töörühm Pärnu Mai kooli ja Pärnu Vanalinna Põhikooli toitlustusega. 

Tutvu raportiga SIIT.

Pärnu maakonna koolide menüüde analüüsi raport 2021

2021. aastal viidi Pärnu maakonna koolides läbi sealsete menüüd analüüs, mille eesmärk oli hinnata pakutava koolitoidu kvaliteeti ja vastavust kehtestatud normidele ning selgitada välja kohaliku põllumajandustoodangu kasutamine menüüs. Analüüsi tulemusena anti soovitused menüüde tervislikumaks muutmiseks ning jätkutegevusena viiakse koolisööklates läbi kohapealne vaatlus koos toitude maitsmisega. Andmebaasi koguti 01.11-05.11.2021 ja 8.11-12.11.2021 nädalate menüüd. Vastavad menüüd edastasid 21 Pärnumaa üldhariduskooli.

Tutvu raportiga SIIT.

Pärnu linna koolide menüüde analüüsi raport 2020

Pärnu koolides pakutavast söögist ülevaate saamiseks analüüsis hindamiskomisjon läbi kahe nädala menüüd. Kahe veebruarinädala (3.-14. veebruar) menüüd edastas komisjonile 16 üldhariduskooli, sealhulgas ka kolm erakooli.

Tutvu raportiga SIIT.

Pärnu maakonna lasteaedad menüüde analüüsi raport 2020

Analüüsiti kahe nädala menüüsid. Vaadeldi toidusedeli tasakaalustust ja mitmekesisust ning toiduenergia vastavust normidele. Toiduenergia arvestusel soovitatakse aluseks võtta vanuserühma keskmine ööpäevane toiduenergia- ja toitainete vajadus ning arvestada kahe nädala toidu keskmine toiduenergia ja toitainete sisaldus lapse kohta. Andmebaasi koguti 26.10-30.10.2020 ja 02.11-06.11.2020 nädalate menüüd. Menüüd edastasid 14 Pärnumaa lasteaeda.

Tutvu raportiga SIIT.

Pärnu linna lasteaedade menüüde analüüsi raport 2019

Menüüde analüüsimise aluseks olid kahe nädala menüüd, kuna toiduenergia arvestusel vaadatakse 10 päeva keskmist. Andmebaasi koguti 25.02-01.03 ja 04.03-08.03 nädalate menüüd. Menüüd edastasid kõik 23 Pärnu linna lasteaeda. Menüüde analüüsimist teostasid Eiri Silivälja Paikuse Lasteaiast, Katrin Tamm Terviseametist ja Ingrid Ploom Pärnumaa Kutsehariduskeskusest. Menüüde hindamisel pöörati tähelepanu toiduenergiale ja menüü mitmekesisusele ning vastavusele õigusaktidega kehtestatud toitlustamisnõuetele. Samuti uuriti kohaliku põllumajandustoodangu kasutamist menüüs.

Tutvu raportiga SIIT.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.