Mahetoit koolidesse ja lasteaedadesse

Eesti on Euroopa üks suurema mahepõllumajandusmaa osatähtsusega riike. See annab eelduse, et võikisme igapäevaselt söögi ja joogi näol tarbida väga head “kütust” oma kehale.

Rõõmsa uudisena sai sel suvel lugeda, et Maaeluministeerium hakkab hakkab uuel õppeaastal toetama koole ja lasteaedu, kes pakuvad lastele vähemalt 20% ulatuses mahepõllumajandusest tulevat toitu.

Kuna lasteaias saab süüa kolm korda päevas ja koolis üks kord, on toetus lasteaialapse kohta 0,25 eurot päevas (4,90 eurot kuus) ja koolilapse kohta 0,15 eurot päevas (2,20 eurot kuus)

SA Pärnumaa Arenduskeskuse maakonna tervisedendaja ja MTÜ Roheliselt Värske Elu tegevjuht Merle Einola on samal sihil töötanud juba neli aastat, kaotamata kordagi lootust, et eesmärki ei saavuta. Puhas tasakaalustatud toit on meie tervise suurimaid alustalasid ja tervise arvelt ei saa allahindlust teha.

Esimese olulise tõuke mahetoidu propageerimisele maakonna andis Annely Akkermann, kes riigikogu saadikuna jagas katuseraha MTÜ-le Roheliselt Värske Elu lasteasutuste menüüdes maheda ja kohaliku toidu osakaalu suurendamiseks koolituste ja koostöö korraldamiseks.

Juba on Pärnumaa Arenduskeskus, kohalikud LEADER grupid Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu hea koostööpartneriga Pärnu Keskuse taluturg  esimesed arutelud maha pidanud ja valmis õhinal sukelduma ühise missiooni elluviimisse

Üksi tervet maailma sülle ei võta, koos tehes on lihtsam ja lõbusam! Kogu Pärnumaa kogukond ja lähinaabrid saavad siia ettevõtmisse kaasatud olema. Maailm me ümber muutub liiga kiiresti, seetõttu on kohe aasta algul aeg fookust seada olulisele.

Viimased blogipostitused